La 15a Conferència Europea sobre Agricultura de Precisió ha publicat la seva primera newsletter informativa. Vegeu la newsletter aquí.

Per obtenir més informació, visiteu: ecpa2025.upc.edu

La Unitat de Mecanització Agrària - UPC 

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) és un grup de transferència i recerca que té com a nucli central el món de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àmbit de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris.

Les activitats que desenvolupa la UMA s’emmarquen en tres grans apartats: docència, investigació i transferència de tecnologia. L’estreta relació que el grup manté amb les principals empreses del sector (fabricants de màquines, organitzacions agràries i companyies agroquímiques) possibilita l'organització d’activitats docents en les quals l’estudiant disposa de les últimes novetats del sector, fet que permet una formació perfectament adaptada a les necessitats professionals actuals. Aquestes línies s'han reforçat mitjançant la coordinació d'un projecte europeu H2020 (INNOSETA) i la participació en un altre (OPTIMA) per al període 2018-21.

L'activitat investigadora, definida com a investigació aplicada, permet l’obtenció de resultats directament aplicables al sector productiu, gràcies entre altres aspectes, a l’estreta relació amb els fabricants i els productors agraris. Fruit de tot aixó, la UMA acaba de publicar DOSAVIÑA, una aplicació destinada als productors vitícoles que permet la determinació de la quantitat òptima de producte fitosanitari i ofereix també a l'agricultor una guia pràctica per a la selecció dels paràmetres operatius adequats.

 

→ Segueix-nos també al facebook!